Financial Lease

Financial lease of financiële leasing is een vorm van financiering met de auto als onderpand. Op basis van de investering, een vast rentepercentage, een overeengekomen looptijd en eventueel een slottermijn wordt de hoogte van de maandtermijn bepaald. Gedurende de leaseperiode heeft de financier het eigendomsvoorbehoud en is hiermee juridisch eigenaar van de leaseauto.

Omdat de auto economisch eigendom is van de contractant (lessee), moet de leaseauto wel geactiveerd worden op de balans en worden de geldende fiscale voordelen genoten. Na de leaseperiode en/of het voldoen van alle openstaande leasetermijnen en eventuele slottermijn, wordt de auto juridisch eigendom van de lessee.

Financial lease is een ideale vorm van leasen voor de (startende) ondernemer, die behoefte heeft aan mobiliteit, maar waar nog niet voldoende ruimte is om te investeren. Werkkapitaal en liquiditeit blijven hierbij grotendeels behouden. Ook profiteert de ondernemer van rente- en investeringsaftrek (bij grijs kenteken), afschrijving en andere fiscale aspecten. Financial leasing is ook populair bij de aanschaf van jong gebruikte en/of geïmporteerde auto’s.

Verschil Financial en Operational Lease

Full Operational Lease

Financial Lease verschilt duidelijk van Operational Lease. Bij Financial Lease wordt de lessee, na het voldoen van alle betalingsverplichtingen, volledig eigenaar van de lease auto. Bij Operational Leasing wordt de lease auto ingeleverd na de overeengekomen leaseperiode. Daarnaast komen bij Financial Lease de leasecomponenten als reparatie, onderhoud, vervanging van banden, verzekering en wegenbelasting voor eigen rekening.

Dit in tegenstelling tot Operational Lease, waarbij deze servicecomponenten inbegrepen zijn (Full Operational Lease).

Financiële aspecten Financial Lease

Zoals eerder genoemd is bij Financial Lease de lessee economisch eigenaar van de lease auto. De leasemaatschappij blijft gedurende de leaseperiode juridisch eigenaar van de lease auto. Na de leaseperiode en het voldoen van de betalingsverplichtingen, wordt de lessee juridisch eigenaar.

Afhankelijk van het verwachte gebruik, de leeftijd van de auto en de hoogte van de investering kan er een slottermijn opgenomen worden in het leasecontract. De maandlasten vallen dan lager uit. Aan het einde van de contractperiode wordt de slottermijn tegelijk met de standaard geldende maandtermijn geïncasseerd. De slottermijn wordt in overleg bepaald en dient marktconform te zijn.

Het is ook mogelijk om jong gebruikte auto’s te financieren middels financial lease. Afhankelijk van de financiële situatie of branche van de lessee kan een aanbetaling deel uitmaken van de leaseovereenkomst. Hiermee wordt de investering verlaagd en zal de maandtermijn lager uitvallen.

Wanneer is Financial Lease interessant?

- Wanneer er geen financiële ruimte beschikbaar is om te investeren
- Bij de aanschaf van een (jong) gebruikte auto
- Bedrijfswagens (auto met grijs kenteken), omdat er dan sprake kan zijn van investeringsaftrek
- Wanneer het eigendom van de auto het uitgangspunt is.

Voordelen van Financial Lease

- Behoud van werkkapitaal en liquide middelen
- Rijden in een nieuwe of jong gebruikte (bedrijfs)auto zonder te investeren
- Geen kilometrage beperking
- Duidelijk en transparant
- Fiscale voordelen