Meer dan 10 jaar online autolease expert!

Veel gestelde vragen

Leaseauto overnemen

Wat houdt een overname van een leasecontract in?

Een overname van een leasecontract is het overdragen van de leaseauto èn het leasecontract aan een andere partij, die het leasecontract voor de resterende looptijd gaat uitdienen. Het overnemen van een leasecontract biedt veel voordelen. De aanbieder is van zijn overtallige leaseauto af en hoeft geen hoge afkoopsom aan de leasemaatschappij te betalen.

De overnemende partij kan direct rijden, heeft een leaseauto met een kortere looptijd, een lagere maandlast en in veel gevallen een overnamebonus in de vorm van geld. Dus in alle gevallen een win-win situatie!

Waarom is het interessant een leasecontract c.q. leaseauto over te nemen?

Het overnemen van een leasecontract biedt de volgende voordelen:

Financiële voordelen

Op de meeste auto’s zit een flinke overnamebonus, of de leasetarieven zijn beduidend lager dan bij het afsluiten van een nieuw leasecontract.

Kortere looptijd

De leasecontracten hebben een kortere looptijd, waardoor u uw wagenpark tijdelijk kunt aanpassen aan de juiste omstandigheden. Korte leasetermijnen verkleinen het risico aanzienlijk, dat er onnodig een leaseauto blijft staan.

Snelle beschikbaarheid

De meeste aangeboden overnamecontracten c.q. leaseauto’s zijn per direct of snel beschikbaar.

Acceptatie door de leasemaatschappij

Voor startende en snel groeiende ondernemingen is het vaak moeilijk een leasecontract af te sluiten. Bij leasecontracten met een beperkte looptijd zijn de voorwaarden voor acceptatie vaak veel soepeler. Wij adviseren u dan te kiezen voor onze budgetoplossingen.

Vaker een andere leaseauto

Speciaal voor degene die graag regelmatig van leaseauto wisselt, is LeasecarXchange een ideale partij. Regelmatig wisselen van leaseauto, geen hoge leasetarieven en zelfs nog een overnamebonus!

Hoe werkt een overnamebonus?

Een overnamebonus kan door een aanbiedende partij worden aangeboden om het voor de overnemende partij extra aantrekkelijk te maken het leasecontract c.q. de leaseauto over te nemen. De overnemende partij ontvangt een cash bedrag indien dit vermeld staat bij de auto. Zie ook de Algemene Voorwaarden voor meer informatie.

Kunnen de aangeboden leasecontracten worden aangepast aan mijn wensen?

In het algemeen is het altijd mogelijk de leasecontracten aan te passen. Rijdt u wat meer kilometers, dan zal de looptijd wat korter worden en het leasebedrag wat hoger. Rijdt u minder, dan zal het contract wat langer doorlopen en gaat het maandelijkse leasebedrag uiteraard omlaag. Per geval zal dit bekeken en berekend moeten worden.

Voer uw wensen in bij het interesseformulier, dan sluiten wij dat kort met de betreffende leasemaatschappij die een herberekening zal maken aan de hand van uw wensen.

Kan ik de aangeboden auto’s ook kopen?

Het is helaas niet mogelijk de aangeboden leaseauto’s te kopen, omdat deze in principe nog allemaal ‘in de lease’ zitten. De leaseauto is in overleg met de leasemaatschappij wel over te nemen aan het einde van het leasecontract.

Wat is er bij het leasetarief inbegrepen?

Dit is per aangeboden leasecontract verschillend. De meeste leasecontracten zijn op basis van Full Operational Lease. Dat leasetarief is opgebouwd uit de volgende servicecomponenten: rente, afschrijving, verzekering WA + Casco, inzittendenverzekering, reparatie, onderhoud, vervanging van banden (R.O.B.), houderschapsbelasting, management fee, administratiekosten en vervangend vervoer.

Als er sprake is van een afwijkend leasecontract (in- of exclusief bepaalde componenten) wordt dit veelal aangegeven in de advertentie. LeasecarXchange draagt geen verantwoording voor onjuiste gegevens. Check altijd even of alle genoemde componenten in het leasecontract zijn opgenomen.

Wat moet ik aanleveren om een leasecontact c.q. leaseauto over te nemen?

Om e.e.a. voorspoedig voor u te kunnen afhandelen, verzoeken wij de volgende informatie t.b.v. de financiële acceptatie door de leasemaatschappij aan ons te doen toekomen:

  • IBAN rekeningnummer
  • NAW gegevens van berijder + kopie paspoort en kopie rijbewijs
  • NAW gegevens  + telefoonnummer en emailadres van tekenbevoegde(n) volgens de KvK van het bedrijf + kopie paspoort
  • Recent KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden)
  • Meest recente jaarstukken (minimaal V&W en balans). Indien niet beschikbaar, een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten (businessplan) en omzetprognose

Aan de hand van deze informatie zal de leasemaatschappij eventueel komen tot een offerte cq. contract. Afhankelijk van de leeftijd en/of omstandigheden van de onderneming en de richtlijnen van de leasemaatschappij kan een borg of aanbetaling deel uitmaken van de overeenkomst.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Neem contact met ons op per mail of telefoon en wij helpen u graag verder.